" קהוותי "הרשת הראשונה לקפה מהיר בחברה הערבית, זוכה לכיסוי תקשורתי רחב ופרגון מאמצעי המדיה בחברה הערבית והישראלית. אנחנו מצרפים כאן כמה ראיונות וכתבות